ما مثل خیلی ها ادعا نداریم که بزرگترین شرکتیم یا کارخانه داریم چون به غیر از تعداد معدودی کارخانه که خیلی کم در وب سایت و شبکه های اجتماعی حضور دارند بقیه مانند ما شرکت های مونتاژ هستند.
با یک تفاوت خیلی بزرگ که ما صرفا دستگاه نمی فروشیم.
اول مشاوره و راهنمایی و بعد در صورت نیاز دستگاه مناسب به شما پیشنهاد می شود. از نظر این مجموعه صداقت اولین شرط یک معامله می باشد.

تا الان در هیچ شبکه اجتماعی حضور نداشتیم، وبسایت نداشتیم و حتی تبلیغات نداشتیم. تمام فروش و خدماتمون از طریق کسب اعتماد مشتری و معرفی مشتریان بوده.
چون از اول اساس کار را بر روی اخلاق خوب، مشاوره مناسب، داشتن صداقت و خدمات مناسب قرار داده بودیم.
این وبسایت به پیشنهاد مشتریان قدیمی که خواستار فراهم بودن بستری برای معرفی ما به دوستان بودند ایجاد شده است.

برای ارتباط سریع با ما . روی دکمه رو به رو کلیک کنید